loading...

Vi förstärker din kraft!

Force Fiction är ett innovativt teknikföretag som med avancerad styrning förstärker den egna kraften vid förflyttning av t.ex. rullstolar och transportutrustningar.
Denna teknik underlättar vardagen och ger en betydligt högre livskvalitet, för människor som behöver eller vill ha hjälp vid förflyttning.

Vi kombinerar människans egen kraft med motorns kraft och får en kraftförstärkning utan joystick, knappar eller reglage.