Ulf Holmberg
Professor i reglerteknik
Ulf är professor i reglerteknik som tidigare forskat på universitet i Japan och Schweiz innan han kom till Halmstad Högskola 1998. Där har inriktningen på tillämpningar inom hälsoteknik lett fram till idén om kraftassistans för en rullstol tillsammans med Daniel. 
E-post: ulf(at)forcefiction.se


Daniel Petersson
Magister i elektroteknik inom inbyggda system och artificiell intelligens
Daniel är elektronikingenjör från Halmstad Högskola och gjorde kraftassistans till rullstol som sitt examensprojekt under magistersutbildningen. Rullstolsprojektet blev utvalt till bästa examensprojekt och vann den prestigefyllda 'inbyggda system'-tävlingen i Stockholm 2007.
E-post: daniel(at)forcefiction.se
Johan Börjesson
Elektroteknikingenjör
Jobbar främst med högnivåprogrammering, databashantering, utvärdering och tester.